Disclaimer

Vanwege de kwetsbaarheid van elektronische bronnen en elektronische mail kan Handicare Trapliften B.V. geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van deze website en bijgevoegde bestanden noch voor gerelateerde elektronische mails. Evenmin kan Handicare Trapliften B.V. verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen aan uw zijde. Aan de inhoud van de website en de e-mails met betrekking tot het gebruik van deze website kunnen dan ook geen rechtsgevolgen worden ontleend. De inhoud van de website en eventuele gerelateerde e-mails zijn uitsluitend bedoeld ter informatie van de geadresseerde. Handicare Trapliften B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik en/of de acceptatie van de inhoud van deze website en gerelateerde e-mails.